Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Βοιωτική Εκκλησία Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας ΔΟΣ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ: Η Σίσσυ Κόσσυβα συναντά τον Γεώργιο Κοντογιώργη

Βοιωτική Εκκλησία Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας ΔΟΣ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ: Η Σίσσυ Κόσσυβα συναντά τον π. Θεμιστοκλή Μουρτζανό

Βοιωτική Εκκλησία Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας ΔΟΣ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ: Η Σίσσυ Κόσσυβα συναντά τον Γιώργο Κρανιδιώτη